R

Praktijk De Poel biedt (hoog)begaafde kinderen, jongeren en volwassenen passende ambulante begeleiding binnen een traject op maat. Met een team van 19 personen werken we zowel vanuit onze praktijk als bij gezinnen thuis.

R

Wij begeleiden en behandelen hoogbegaafde en hooggevoelige kinderen en jongeren met faalangst, depressie, negatief zelfbeeld, gebrekkige executieve functies en studieproblemen. We helpen bij de problemen die deze kinderen ondervinden in hun zelfvertrouwen en op sociaal vlak, doordat zij geen aansluiting hebben met leeftijdsgenoten. We helpen kinderen en jongeren die dreigen uit te vallen of al uitgevallen zijn (thuiszitters) binnen relatief korte tijd te activeren en hun schoolloopbaan weer op de rails te krijgen.

R

Wij bieden opvoedingsondersteuning en voorlichting aan ouders en komen bij gezinnen thuis. Als dat nodig en mogelijk is, betrekken we het hele gezin bij de begeleiding. We geven tevens Motorische Remedial Teaching en hebben diverse peergroepen. Deze worden vergoed vanaf de leeftijd van 3 jaar.

R

Wij bieden kinderen die bij ons in zorg zijn de mogelijkheid om naast hun individuele zorg / begeleiding, ook hun huiswerk bij ons te maken. Daarvoor hebben we aparte begeleiders, die de vertaalslag maken van hoe de stof op school wordt aangeboden naar een manier die beter past bij hoe (hoog)begaafde mensen leren. Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van twice-exceptionals en uitzonderlijk begaafden.